Bugün

TÜİK'in Basın Odası Haberleri

08.12.2016   13:00

  TÜİK’in Basın Odası Haberleri

İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ, III. ÇEYREK: TEMMUZ - EYLÜL, 2016

Saatlik işgücü maliyeti endeksi bir önceki çeyreğe göre %3,7 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2016 yılı III. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre %3,7 arttı. Endeks; sanayi sektöründe %3,1, inşaat sektöründe %3,6 ve hizmet sektöründe %4,1 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksinde en yüksek artış %15,7 ile M (Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler) sektöründe gerçekleşti.

Saatlik kazanç endeksi bir önceki çeyreğe göre %3,2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi 2016 yılı III. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre %3,2 arttı. Endeks; sanayi sektöründe %2,2, inşaat sektöründe %3,9 ve hizmet sektöründe %3,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksinde en yüksek artış %14,2 ile J (Bilgi ve iletişim) sektöründe gerçekleşti.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi bir önceki çeyreğe göre %5,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2016 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %5,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe %7,5, inşaat sektöründe %5,6 ve hizmet sektöründe %3,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksinde en yüksek artış %28,2 ile M (Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler) sektöründe gerçekleşti.

ÇEVRESEL HARCAMALAR 2015 YILINDA 25,9 MİLYAR TL OLDU

Çevresel harcamalar 2015 yılında, 17,5 Milyar TL'si cari harcama ve 8,4 Milyar TL'si ise yatırım harcaması olmak üzere toplam 25,9 Milyar TL oldu.

Toplam çevresel harcamaların %78,1’i kamu sektörü, %21,9’u ise iş sektörü tarafından gerçekleştirildi.

Konularına göre çevresel harcamalara bakıldığında, harcamaların %38,7'sinin atık yönetimi hizmetleri için, %34'ünün ise su hizmetleri için yapıldığı görüldü. Atıksu yönetimi hizmetlerinin toplam çevresel harcamalar içindeki payı 2015 yılında %18,4 olarak gerçekleşirken harcamaların %8,9'u ise diğer çevresel konularda yapıldı.Toplam çevresel harcamalar, 2015 yılında bir önceki yıla göre %25,1 arttı.

Toplam çevresel harcamaların gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı 2015 yılında %1,3 oldu.

Bazı Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'deki toplam çevre koruma harcamaları (su ve enerji konuları hariç) 2013 yılı için yandaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre 2013 yılında toplam çevre koruma yatırım harcamalarının sırasıyla en fazla Fransa, Almanya ve İtalya'da yapıldığı görülmektedir. Ülkemizde ise çevre koruma amaçlı yapılan yatırım harcamaları toplamı 2013 yılında 1,2 Milyar Euro olarak gerçekleşmiştir.

MOTORLU KARA TAŞITLARI, EKİM 2016

Ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 20 887 427 oldu. 07/12/16

Ağrı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 32 299 oldu.

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 43 188 oldu.

Iğdır’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 26 465 oldu.

Ardahan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 18 070 oldu. Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 20 887 427 oldu

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 20 milyon 887 bin 427 adet taşıtın %53,5’ini otomobil, %16,3’ünü kamyonet, %14,4'ünü motosiklet, %8,4’ünü traktör, %3,9’unu kamyon, %2,2’sini minibüs, %1,1’ini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 97 938 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 97 bin 938 taşıt içinde otomobil %60,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %15,5 ile kamyonet, %11,7 ile motosiklet, %7,7 ile traktör takip etti. Taşıtların %4,4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %21,8 arttı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Eylül ayına göre %21,8 arttı. Bu artış otomobilde %29,5, kamyonette %8,2, kamyonda %32,3, traktörde %47,3 olarak gerçekleşti. Minibüste %1,9, otobüste %1,1, motosiklette %0,03, özel amaçlı taşıtlarda ise %23,4 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %15,4 arttı

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %15,4 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde %30,9, kamyonette %5,3, traktörde %4,1 olarak gerçekleşti. Minibüste %39,1, otobüste %8,9, kamyonda %30,1, motosiklette %1,4, özel amaçlı taşıtlarda ise %45,7 azalış oldu.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Ekim döneminde 892 955 adet arttı

Ocak-Ekim döneminde 983 bin 875 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 90 bin 920 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 892 bin 955 adet arttı.

GİRİŞİMLERİN %66’SININ WEB SAYFASI VAR

Web sayfası olan girişimlerin oranı 2016 yılında %66 iken, bu oran bir önceki yıl %65,5 idi.

Web sayfası sahiplik oranı en yüksek %89,7 ile 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde görülürken, bunu %79,0 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve %62,4 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

Girişimler web sitelerinde en fazla ürün / hizmetler hakkında bilgi sunuyor

Web sitesi olan her 10 girişimin 7'si web sitelerinde kullanıcılara ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi ve fiyat listesi hizmeti sunuyor. Web sitesi olan girişimlerin %38,1'i sosyal medya hesaplarına link verirken, %20,2'si ise düzenli/sürekli ziyaretçileri için web sitesinin içeriğinin kişiselleştirilebilmesine imkan tanıyor.

Girişimlerin %10,3´ü ücretli bulut bilişim uygulamalarını kullandı

Araştırma sonuçlarına göre, 2016 yılında bulut bilişim hizmeti kullanan girişimlerin oranı %10,3 iken bu oran 2014 yılında %6,8 olarak hesaplandı.

Bulut bilişim uygulamasına sahiplik oranı 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %20,3 iken, bunu %14,4 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve %9,1 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKategori:
Etiketler:
Bu Habere Henüz Yorum Yapılmamıştır. İlk Yorumu Siz Yapın!
Toplam () adet yorum eklenmiştir.